Procurement

Information
Name „Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, съоръжаване на изводни килии в подстанция „Модерно предградие”, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект"
Number ИК-0590
Date 12/23/2016
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 1/24/2017 3:00:00 PM
State Terminated
Valid from -
Valid to -
Description Обявление
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 764430
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=764430&mode=view
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0106 #1 | 28.2.2017 г. 2/28/2017 Протокол
ИК-0030 | 18.1.2017 г. 1/18/2017 РАЗЯСНЕНИЕ 4
ИК-0028 | 17.1.2017 г. 1/17/2017 РАЗЯСНЕНИЕ 3
ИК-0014 | 11.1.2017 г. 1/11/2017 РАЗЯСНЕНИЕ 2
ИК-0008 | 6.1.2017 г. 1/6/2017 РАЗЯСНЕНИЕ 1