Procurement

Information
Name Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“
Number ик-0546
Date 10/5/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 10/5/2017 9:24:00 AM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“
Principal нкиз
Procedure Процедура на договаряне без обявление
Number in PPA 01954-2017-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530333938
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0546 | 5.10.2017 г. 10/5/2017 Откриване на процедура
Д-17 | 24.3.2017 г. 10/5/2017 Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиент към разпределителната електрическа мрежа
ИК-0531 | 3.10.2017 г. 10/5/2017 Писмо до г-н Томаш Пецка
ВК-0696 | 5.10.2017 г. 10/5/2017 Искане на информация относно прогнозната стойност
ИК-0546 #1 | 20.10.2017 г. 10/20/2017 Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП