Procurement

Information
Name Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийска област
Number ИК-0329
Date 7/7/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 7/28/2017 12:00:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийск
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 01954-2017-0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437363039
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0329 | 5.7.2017 г. 7/6/2017 Решение
ИК-0330 | 5.7.2017 г. 7/6/2017 Обявление
ИК-0330 #1 | 5.7.2017 г. 7/5/2017 Документация за участие
ВД-0284 #1 | 23.8.2017 г. 8/23/2017 Протокол от заседание на комисия
ВД-0284 | 23.8.2017 г. 8/23/2017 Доклад