Procurement

Information
Name Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Number ИК-0374
Date 7/26/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/1/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2017-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438323338
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0374 | 26.7.2017 г. 7/26/2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0375 | 26.7.2017 г. 7/26/2017 Обявление за поръчка
ИК-0375 #1 | 26.7.2017 г. 7/26/2017 Документация за участие
ВД-0317 #1 | 26.9.2017 г. 9/27/2017 Протокол
ВД-0317 | 26.9.2017 г. 9/27/2017 Доклад