Procurement

Information
Name Строителен надзор и техническо съдействие при въвеждане в експлоатация, на смесен заустващ колектор от Икономическа зона София-Божурище, с преминаване под жп линия София-Банкя
Number ИК-0108
Date 3/6/2017
Object Грант
Participation deadline 3/28/2017 2:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Строителен надзор и техническо съдействие при въвеждане в експлоатация на смесен заустващ колектор.
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 775200
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=775200&mode=view
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0108 | 6.3.2017 г. 3/6/2017 Решение
ИК-0108 #1 | 6.3.2017 г. 3/6/2017 Обявление
ИК-0108 #3 | 6.3.2017 г. 3/6/2017 Документация за обществена поръчка
ИК-0108 #4 | 19.4.2017 г. 4/19/2017 Протокол от заседание на комисия
ИК-0185 | 24.4.2017 г. 4/25/2017 Решение за класиране на участници