Procurement

Information
Name Проектиране на инженерни мрежи в регулацията на улици №13 и №18 и свързани с тях съоръжения в ПИ 000256, Икономическа зона София Божурище
Number ИК-0113
Date 2/16/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/29/2017 2:30:00 PM
State Terminated
Valid from -
Valid to -
Description Проектиране на инженерни мрежи в регулацията на улици №13 и №18 и свързани с тях съоръжения в ПИ 000256, Икономическа зона София Божурище
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 775473
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=775473&mode=view
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0204 #2 | 5.5.2017 г. 5/5/2017 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
ИК-0204 | 5.5.2017 г. 5/5/2017 Доклад
ИК-0204 #1 | 5.5.2017 г. 5/5/2017 Протокол
ИК-0113 #3 | 16.3.2017 г. 3/16/2017 Разяснение 1
ИК-0113 #2 | 7.3.2017 г. 3/7/2017 Документация за обществена поръчка