Procurement

Information
Name „Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“
Number ИК-0443
Date 8/29/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 8/28/2017 4:54:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description „Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Процедура на договаряне без обявление
Number in PPA 01954-2017-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439323832
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0404 | 11.8.2017 г. 8/29/2017 Запитване за оферта
ВК-0537 | 14.8.2017 г. 8/29/2017 Запитване за оферта № ИК-0404/11.08.2017г.
ВК-0552 | 18.8.2017 г. 8/29/2017 Съгласуване на проект за ПУП - ПП - схеми на кабелни линии 20 кв.
ИК-0443 | 28.8.2017 г. 8/28/2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0443 #1 | 29.8.2017 г. 9/29/2017 Решение за откриване на процедура