Procurement

Information
Name „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г.
Number НКИЗ-0358
Date 12/13/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 1/5/2018 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г.
Principal "Национална компания индустриални зони" ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 01954-2017-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532363633
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0736 #1 | 14.12.2017 г. 12/14/2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0737 | 14.12.2017 г. 12/14/2017 Обявление за поръчка
НКИЗ-0358 #1 | 14.12.2017 г. 12/14/2017 Документация
ИК-0009 #1 | 9.1.2018 г. 1/9/2018 Протокол комисия
ИК-0027 | 12.1.2018 г. 1/12/2018 Протокол № 2