Procurement

Information
Name Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище
Number ИК–0165
Date 3/20/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 4/28/2017 2:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище.
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Публично състезание
Number in PPA 782221
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=782223&mode=view
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0165 | 6.4.2017 г. 4/6/2017 Решение
ИК-0165 #5 | 6.4.2017 г. 4/6/2017 Обявление за поръчка
ИК-0165 #4 | 6.4.2017 г. 4/6/2017 ОБХВАТ
ИК-0165 #3 | 6.4.2017 г. 4/6/2017 ЕЕДОП
ИК-0165 #2 | 6.4.2017 г. 4/6/2017 ДОКУМЕНТАЦИЯ - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ